ILMUMAS: Konstantin Päts. Vang nr 12

On 30. juuli 1940. Punavõimu kehtestamisest Eestis on möödas pisut üle kuu. Juba mitu nädalat on nõukogulased nn endisi inimesi vargsi ja teadmata suunas minema toimetanud. Sel päeval jõuab kätte Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin Pätsi kord. Ta saadetakse koos perega Ufasse asumisele.

Aasta hiljem pere lahutatakse, neile saab osaks traagiline saatus. Lapsi ootab ees lastekodu, täiskasvanuid väljamõeldud süüdistused, vangistus, sunnitöö ja vaimuhaigla. Raamatus on kronoloogilise jutustusena avaldatud KGB arhiividest pärinevad haruldased dokumendid – erakirjad, ülekuulamisprotokollid ja fotod –, mis heidavad valgust president Pätsi 14 viimasele eluaastale ja tema pere käekäigule.

Raamatu koostaja ja autor Vladimir Pool on kunagine Eesti NSV KGB esimehe asetäitja ning majandusvastuluure juht. Alates 1988. aastast oli ta Eesti KGB rehabiliteerimise grupi eesotsas, mis võimaldas talle juurdepääsu olulistele dokumentidele. 2019. aastal ilmus tema autobiograafia „Minu elu ja teenistus KGBs“.