Ilmunud on Eesti teadlaste koostatud põhjalik ülevaade tuumaenergiast

Üheksa Eesti teadlast on koostanud ülevaate kõigest, mis seostub tuumaenergeetikaga. Äsja ilmunud raamatus „Tuuma energia.  Nüüdisaegse tuumaenergeetika arengusuunad ja väikesed moodulreaktorid“ on kirjeldatud tuumaenergeetika saamislugu, reaktorifüüsikat, soojuse ja elektritootmist ja tuumajäätmete probleemistikku.

Raamat on Eestist lähtuv ülevaatlik sissejuhatus hämmastavasse, suurte võimaluste, kuid kahtlemata ka paljude vastuoludega energialiiki. See on hariv infoallikas, et pidada ühiskonnas teadmispõhist arutelu tõsiste tulevikuvalikute teemal.

Teoses kirjeldatakse tuumareaktorite põlvkondi, enim kasutatavaid reaktoreid, litsenseerimises olevaid moodulreaktoreid ja  tuumareaktorite ohutust. Lisaks antakse ülevaade tuumajaamas kasutatavatest materjalidest: soojuskandjad, aeglustid, konstruktsioonimaterjalid ja muidugi tuumkütused. Erilise tähelepanu all on tuumajäätmed ja nende käitlus, aga ka ioniseeriva kiirguse mõju inimesele ja kiirguskaitse. Raamat annab ka ülevaate tuumaenergia ökonoomikast.

Kaasautor osakestefüüsik Andi Hektor naljatleb, et tegu on olulise raamatuga, sest tuumaenergia on kogu maise elu alus, kuna Päike töötab sellega. „Siiski, selle raamatu teemaks on inimese loodud tuumatehnoloogia ülipõnev ajalugu, hetkeseis ja lähitulevik. See raamat annab oma panuse, et me siin väikses Eestis suudaksime jälgida maailma tehnoloogiatrende, ei jääks nokitsema omaette ja ei kardaks mõelda suurelt. Eestisse võib tulla tuumajaam ja võib mitte tulla – aga me peame igal juhul sellest tehnoloogiast aru saame juba seetõttu, et meie lähinaabruses on palju tuumajaamu!”

Tehnikateadlane ja soojusenergeetik Aadu Paist tõdeb, et raamatu kirjutamise ajendiks oli Euroopa Liidu poolt võtnud ambitsioonikas eesmärk saavutada süsinikneutraalsus aastaks 2050. „See on proovikivi, mis sisuliselt lõpetab fossiilkütuste kasutamise elektri tootmises ning vähendab nende osa märgatavalt ka transpordis. Lähikümnenditel toimub ka ulatuslik transpordi elektrifitseerimine ning samaaegselt elektri, ja soojuse tootmise dekarboniseerimine. Meie arvates on seda reaalselt, nii Euroopas kui ka kogu maailmas, võimalik saavutada ainult taastuvenergia ja tuumaenergia kombinatsioonina.“

Raamat on koostatud üheksa tuumaenergeetika spetsialisti poolt laiale lugejaskonnale ning see pakub lugemist nii tehnikutele, inseneridele aga kindlasti leiavad sellest nii uut kui ka huvitavat tuumaenergeetikast huvituvad inimesed.

„Tuuma energia“ autorid on Kadri Isakar, Kalev Kallemets, Kaspar Kööp, Henri Ormus, Aadu Paist, Merja Pukari, Allan Vrager, Marti Jeltsov ja Andi Hektor. Raamatut illustreerivad arvukad joonised, fotod ja graafikud, mis aitavad veelgi paremini sisusse süüvida.