Minu elu ja teenistus KGBs

Vladimir Pool, kunagine Eesti NSV KGB esimehe asetäitja ning majandusvastuluure juht, valgustab oma mahukas elulooraamatus esimesena Eestis Nõukogude julgeolekuorganite telgitaguseid ja tegevust seestpoolt.

Polkovnik Pool räägib oma kogemustest, kirjeldab eredamaid juhtumeid ja sündmusi ning annab harukordse pildi Eesti ühiskonnast, meeleolust ja arengust alates 1963. kuni 1991. aastani. Tema mälestused puudutavad näiteks tööd raudteelase ja rahvakontrolörina, 1973. aasta noorterahutusi Pärnus, Viru hotelli ehitust, välismaalastega seotud äritsejaid, Johannes Hindi saatust, suhteid Soomega, luuretegevust jpm. Autor kajastab osalise ja pealtnägijana kaugemaidki sündmusi: Nõukogude vägede sissetungi Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal, 1977. aasta pommiplahvatusi Moskva metroos, reise Nõukogude Liidu teistesse liiduvabariikidesse ja piiri taha. Lõviosa raamatust on pühendatud tööle KGB ridades Pärnus, Tallinnas Pagari tänaval ja Moskvas Lubjankal, kirjeldades ka kolleege ja võimukandjaid, kellega autor kokku puutus.

Millest pidi juhinduma KGB töötaja oma tegevuses? NSV Liidu riikliku julgeoleku komitee kohta ühtki seadust ei olnud. Küll aga oli kõikvõimsal ametkonnal täiesti salajane põhikiri, mis sätestas kolm peamist tegevuspõhimõtet.

„Esimene põhimõte: kõik julgeolekuorganite tegevused peavad aset leidma Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei juhtimisel.

Teine põhimõte – „tihe side massidega“ – eeldas julgeolekutöötajatelt sellist tegevust, mida rahvas mõistab ja igati toetab.

Kolmas põhimõte nõudis jäägitut seaduskuulekust.

Igal operatiivtöötajal, isegi unisena või pohmellis, pidid need põhimõtted peas olema ja kui keegi kontrollima tuli, siis pidi ta andma lühikese selgituse nende sisu kohta.”

Raamatu esimeses osas kirjutab autor oma juurtest, lapsepõlvest ja kujunemisaastatest, mis viisid ta dramaatilise saatusega Siberi eestlaste külast Ülem-Suetukist suurde Trans-Siberi raudteesõlme Taišetti. Suguvõsa-uuringud annavad huvitava ülevaate Siberi eestlaste päritolu, sugulussidemete, eluolu ja saatuse kohta läbi mitme sajandi. Peatükid raudteelase väljaõppest Krasnojarskis, armeeteenistusest Tšukotkal ja kujunemisaastatest Taišetis kirjeldavad elu Nõukogude Venemaal, tuues esile kontrasti hilisema eluga Eestis.

Raamatu lõpetavad 1991. aasta augustiputši tormiliste sündmuste ajal kirja pandud päevikumärkmed ning Eesti Vabariigi taasiseseisvumisega seotud mälestused.

Raamatut illustreerivad fotod autori erakogust.

LOE LISAKS

Loe katkendit viimase ENSV KGB esimehe asetäitja värskelt ilmunud elulooraamatust, Delfi 21.02.2019

Polkovnik Pool paotas ust: ENSV KGB tippjuhi värskelt avaldatud saladused, Maaleht 28.02.2019

Gary Powers ja Vladimir Pool, Postimees 15.03.2019

«Pagari poisid» kapist väljas, Postimees 15.03.2019

VIIMANE EESTI NSV KGB VASTULUURE ÜLEM: Enamik, keda agentideks värvati, pidas seda suureks auks, Pealinn 25.03.2019

Eesti NSV KGB tippjuhi Vladimir Pooli mälestused mustavad meie ajaloo suurkujusid ja ülistavad KGBd, Eesti Ekspress 15.05.2019

RAAMATUBLOGI: Meie oma mees „pagaripoiste” elust. Kahetsusteta ja vabandusteta, Eesti Päevaleht 15.05.2019

VAATA LISAKS

Vaata järele: Vladimir Pool esitleb raamatut «Minu elu ja teenistus KGBs», Apollo raamatuportaal 21.02.2019

KUULA LISAKS

Kuku Raadio nädala raamat: „Minu elu ja teenistus KGBs“