EV100

Eesti riigi 100 aastat. I osa. Maapäevast Otto Tiefi valitsuseni

„Eesti riigi 100 aastat“ käsitleb eestluse arenguteed rahvusliku mõtte sünnist rahvusliku poliitika ajamiseni, mis omakorda viis iseseisva riigi loomiseni. Üksikasjalik ...
Loe edasi

Eesti riigi 100 aastat. II osa. Rahvusvahelise õiguse pelgupaigast Euroopa Liidu eesistumiseni

Raamatu „Eesti riigi 100 aastat“ teine köide käsitleb Eesti riigi ja rahva saatust Nõukogude okupatsiooni aastatel ja paguluses vabas maailmas, ...
Loe edasi

Eesti disaini ja reklaami 100 aastat

„Eesti disaini ja reklaami 100 aastat“ visandab pildi eesti disainist ning sellega tihedasti läbipõimunud reklaamist alates Eesti iseseisvumisest tänapäevani. Tutvustamist ...
Loe edasi

Eesti teatri 100 aastat. Rahvateatrist rahvusvahelise teatrini

Kutsume lugejat ringkäigule eesti teatriloos. Juttu tuleb baltisaksa juurtest ja rahvusliku teatri sünnist, professionaalse teatri loomisest ja nõukogude perioodist ning ...
Loe edasi

Eesti raudteede 100 aastat. Auruveost kiirraudteeni

Raudteed on Eestis olnud tähtsad transpordi- ja liiklussooned juba ligi 150 aastat. Tsaariajast päranduseks saadud raudteevõrk kujundati iseseisvas Eestis ühtseks ...
Loe edasi

Eesti teaduse 100 aastat. Sajaga tippteaduse kursil

Teaduse teed on sarnaselt maanteedega kurvilised, kuid saja aastaga jõuab inimvaim sellel siiski jõudsalt edasi liikuda. Eesti teaduses on see ...
Loe edasi

Eesti metsanduse 100 aastat. Mõisametsade riigistamisest Riigimetsa Majandamise Keskuseni

Eesti on saja-aastane ja see tähendab, et ka Eesti metsandusel on seljataga päris pikk ajalugu. Sellesse mahub suunamuutusi ja katkestusi, ...
Loe edasi

100 aastat luuret ja vastuluuret Eestis. Vabadussõjast NATOni

Luuramist on müstifitseeritud nii filmides kui ka raamatutes, kuid lähemal vaatlusel on saladusloori taga loogikale alluv eluvaldkond nagu kõik teised ...
Loe edasi

Eesti meditsiini 100 aastat. Kupupanekust geeniuuringuteni

Arstiteaduse areng viimase saja aasta jooksul on olnud silmapaistev, vabas maailmas üldiselt ka lineaarne. Oludest, kus paljud nakkushaigused olid veel ...
Loe edasi

Eesti hariduse 100 aastat. Rahvusliku kooli teekond 1918–2018

Kutsume lugeja teekonnale läbi rahvusliku kooli ajaloo, taustaks Eesti rahva ja riigi sündmusterikas heitlik saatus I maailmasõja lõpust kuni 2018 ...
Loe edasi

Eesti poliitika 100 aastat. Maa ja laul: Sada aastat Eesti poliitikat

„Professor Rein Taagepera pilguheit sajale aastale Eesti poliitikas väärib tähelepanu ja lugemist. Miks? Esmalt ikka sellepärast, et Rein Taagepera pikk ...
Loe edasi

Eesti merenduse 100 aastat. Saatuse lipuvärvid

Meri on Eesti elu sama loomulik osa nagu maagi. Eesti Vabariigi saja aasta jooksul on meie merendusel tulnud üle elada ...
Loe edasi

Eesti raamatu 100 aastat. Käsikirjalisest teosest digiraamatuni

„Eesti raamatu 100 aastat“ käsitleb raamatuelu arengut Eesti iseseisvumisest 1918. aastal kuni tänapäevani poliitilise ajaloo perioodide kaupa, liikudes sõjaeelsest Eesti ...
Loe edasi

Eesti rahvastiku 100 aastat. Rehielamust kõrghoonesse

„Eesti rahvastiku 100 aastat. Rehielamust kõrghoonesse“ vaatleb eesti rahvastiku arengut ja elujärge läbi kogu meie tormise ajaloo, kusjuures üksikasjalikum teave ...
Loe edasi

Eesti looduskaitse 100 aastat. Peame seda maad väga hoidma

Looduskaitse on väga inimlik ja isiklik valdkond. Selle on kutsunud esile inimtegevus ning looduskaitset teostavad sageli silmapaistvad üksikisikud. Inimestel on ...
Loe edasi

Eesti teede ja transpordi 100 aastat. Iidsetest radadest tänapäevase taristuni

„Eesti teede ja transpordi 100 aastat. Iidsetest radadest tänapäevase taristuni“ kajastab ühtse tervikuna Eesti teede ja transpordi ajalugu, võttes kokku ...
Loe edasi

Eesti turismi 100 aastat. Rändamisest sihipärase turismikorralduseni

„Eesti turismi 100 aastat” on eelkõige sügav kummardus kõigile neile, kelle ühise hoole, targa ja sihikindla tegevuse toel on turismist ...
Loe edasi

Eesti riigikaitse 100 aastat. Rahvusväeosadest rahvusvahelise väeni

Eesti riigikaitset on tulnud luua kaks korda. Esimesel korral sündis see sõja käigus, teisel pärast pikka okupatsiooni. Mõlemal korral suure ...
Loe edasi

Eesti postmarkide 100 aastat. Postimaksevahend ja riigi visiitkaart

Raamat „Eesti postmarkide 100 aastat. Postimaksevahend ja riigi visiitkaart” tutvustab eelkõige Eesti riigi omi väljaandeid aastatel 1918–1940 ja alates 1991 ...
Loe edasi

Eesti lennunduse 100 aastat. Farmanist Bombardierini

Lennunduse ajalugu ei ulatu palju kaugemale Eesti Vabariigi sünniajast. Enamasti loetakse selle alguseks vendade Wright’ide mootorlennuki esimese lennu päeva 17 ...
Loe edasi

Eesti kunsti 100 aastat. Modernismi kõrgajast kaasaegse kunstini

„Eesti kunsti 100 aastat“ on nagu teerada, mis lookleb rohkem ja vähem oluliste sündmuste vahel ning lubab pilgul haarata kord ...
Loe edasi

Välis-Eesti 100 aastat. Väljarändajad, pagulased ja kultuurisaadikud

Kui 1918. aastal tekkis iseseisev Eesti Vabariik, elas Venemaal, Siberis, Kaukaasias, Lääne-Euroopas, Ameerikas ja Austraalias ligemale üks viiendik eestlaste üldarvust ...
Loe edasi

Eesti arhitektuuri 100 aastat. Talust tarbimismaastikuni

Eesti 100 aastat paistavad kõige ausamalt välja arhitektuuri kaudu, mida näeme ja kogeme enda ümber igapäevaselt. Olgu see tõsine riigikoguhoone ...
Loe edasi

Eesti muusika 100 aastat. Rahvuslik ja rahvusvaheline meie muusikakultuuris

Eestlaste kujunemisel rahvuseks, rahvuse püüdlustes iseseisva riigi poole ja selle riigi rahvusvahelise tuntuse omandamisel on tähtsat rolli mänginud muusika. Raamatu ...
Loe edasi

Eesti seltside 100 aastat. Seltsid ühiskonnaelu edendajatena – külakogukonnast heaoluriigini

Veel 1857. aastal puudus eesti keeles sõna „selts” selle praeguses tähenduses, puudusid traditsioonid, puudus ka kogemus. Tänapäevaks on seltsitegevusel olemas ...
Loe edasi

Eesti eluolu 100 aastat. Petrooleumilambist nutitelefonini

„Eesti eluolu 100 aastat“ on raamat kõige igapäevasemast meie ümber. Raamat sellest, kuidas elati, mida söödi ja mida selga pandi ...
Loe edasi

Eesti energeetika 100 aastat. Turbaenergeetikast taastuvate energiaallikateni

Kuigi selle raamatu pealkiri on „Eesti energeetika 100 aastat“, haarab see lühidalt ka ajavahemikku sellest ajast, mil inimasustus Eesti aladel ...
Loe edasi

Eesti keele 100 aastat. Oma maa suur keel

Eesti keel on eestlaste eneseteadvuse alus. Nii on ka Eesti riik ja eesti keel ikka toetanud teineteist. Iseseisvas Eesti Vabariigis ...
Loe edasi

Eesti politsei 100 aastat. Hobusevaraste püüdmisest küberkurjategijate väljaraalimiseni

„Eesti politsei 100 aastat“ kajastab korrakaitse arengut. Suurema tähelepanu all on omariikluse aastad 1918–1940 ja 1991–2018. Nii omariikluse algusajal kui ...
Loe edasi

Eesti side 100 aastat. Ratsavirgatsitest nutiseadmeteni

Raamat annab põgusa ülevaate sidevahendite arengust Eestis erinevatel ajajärkudel. Juba 17. sajandil alguse saanud postside on Eesti vanimaid avalikke teenuseid. Postiteede ...
Loe edasi

Eesti välispoliitika 100 aastat. Esimesest välisdelegatsioonist Euroopa Liidu eesistumiseni

Raamatu autor käsitleb Eesti välispoliitikas viimase saja aasta jooksul aset leidnud muutusi ja liikumisi. Tähelepanu all on Eesti kahepoolsed suhted ...
Loe edasi

Eesti spordi 100 aastat. Raskeatleetikast ralli- ja rennisõiduni

Raamat vaatleb Eesti spordi arengulugu viimase sajandi jooksul. Eeltõuge sellele ajale polnud pikk, ent küllalt tõhus, et käivitada kohe hasartne tegevus. Me ...
Loe edasi

Eesti majanduse 100 aastat. Tsaaririigi servaalast kõrgelt arenenud majandusega riigiks

Aastad 1918–2018 on olnud Eesti majanduse arengus mitte üksnes kvantitatiivse kasvu, vaid ka pööraste pöörete aeg. Kõik on muutunud, pidevalt ...
Loe edasi

Eesti muinsuskaitse 100 aastat. Mälu kestmise lugu

Muinsus on mälu. Ilma mäluta ei jää ellu ükski olevus – suur või väike. Ammugi mitte rahvas. Siinsete kaante vahel ...
Loe edasi

Eesti usuelu 100 aastat. Rahvakirikust uue vaimsuseni

Ehkki usuteemad ei jäta Eesti inimesi külmaks, tituleeritakse eestlased sageli maailma üheks kõige usuleigemaks rahvaks. Eesti Vabariigi sünni ajal üle ...
Loe edasi

Eesti ajakirjanduse 100 aastat. Matsilehest võrguleheni

Eesti rahvus on ärganud kolm korda ja iga kord on selles olulist rolli mänginud ajakirjandus. Rahvuslik ärkamine algas Johann Voldemar ...
Loe edasi

Eesti filmi 100 aastat. Pääsukese lennust Vargamäele

Film on korraga nii illusioonide kunst kui ka oma ajastu dokument. Saja aasta vältel on ta pakkunud vaatajatele rõõmu ja ...
Loe edasi

Eesti moe 100 aastat. Koduvillasest kõrgmoeni

Millist riietust kandsid Eesti naised läinud sajandi alguses? Millisest peakattest sai teise maailmasõja ajal võõrsile sunnitud pagulaste seas „eesti müts“? ...
Loe edasi

Eesti põllumajanduse 100 aastat. Mõisatest ja taludest kolhoosikorra kaudu perefarmide ja põllumajandusettevõteteni

Möödunud saja aasta jooksul on Eesti põllumajandus ning maaelu pidanud üle elama kolm suurt ja vastandlikku pööret, mis muutsid maaomandi ...
Loe edasi

Eesti kirjanduse 100 aastat. Siuru kevadest kirjanikupalgani

„Eesti kirjanduse 100 aastat“ soovib anda eesti sõnakunsti kompaktse ülevaate möödunud sajast aastast, mis langevad kokku iseseisva Eesti riigi olemasoluga ...
Loe edasi

Eesti panganduse ja kindlustuse 100 aastat. Jannseni „taggawarra-kassa” mõttest igamehe kodu- ja kiirlaenudeni

See raamat valmis Eesti panganduse jaoks murrangulisel ajal, kus 2000-ndatel aastatel pea kogu Eesti turu hõivanud Skandinaavia pankadest väiksemad taandusid ...
Loe edasi

Eesti fotograafia 100 aastat. Kui kohalikust saab rahvusvaheline

Eestlaste enesemääramine sai hoogu, kui maarahvas, nagu end kutsuti, 1860. aastate keskel fotodele ilmus. „Eesti foto 100 aastat” järgibki mõtteliselt ...
Loe edasi

Eesti õiguse 100 aastat. Vene keisririigi pärandi haldajast Euroopa õiguse kaaskujundajaks

Saja aasta jooksul pärast Eesti Vabariigi väljakuulutamist on vähemalt kahel põlvkonnal olnud ainulaadne võimalus ja kohustus kujundada oma riigile päris ...
Loe edasi